Τα αποτελέσματα αναζήτησης

Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού

Με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση σας και σε συνεργασία με Πολιτικούς Μηχανικούς και Αρχιτέκτονες, αναλαμβάνουμε αυτοψίες,  ελέγχους σε πολεοδομίες, εκδόσεις πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, τακτοποιήσεις, ρυθμίσεις αυθαιρέτων, νομιμοποιήσεις και εκδόσεις αδειών. Έτσι, χωρίς να διαθέσετε καθόλου από το χρόνο σας, ολοκληρώνουμε για λογαριασμό σας όλες τις ενέργειες και σας διευκολύνουμε.

Καλέστε μας για μια δωρεάν προσφορά εργασιών στο χώρο σας.

Eπικοινωνία

Συγκρίνετε τις καταχωρήσεις