Τα αποτελέσματα αναζήτησης

Νομικές Υπηρεσίες

Το νομικό τμήμα της Dream Investment Real Estate απαρτίζεται από μια ομάδα εξειδικευμένων δικηγόρων και συμβολαιογράφων στον τομέα των ακινήτων και στα θέματα φορολογίας τους.

Βασικός στόχος μας αποτελεί  ασφάλεια και η ικανοποίηση του Πελάτη σε κάθε στάδιο της αγοραπωλησίας, μέσω της αναζήτησης όλων των προϋποθέσεων για την ανεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης σύμφωνα με το προφίλ του εκάστοτε Πελάτη, της συνεχούς ενημέρωσης σχετικά με τις νομικές και φορολογικές εξελίξεις και της καθημερινής ενασχόλησης μας με τον τομέα των ακινήτων. 

Η υπευθυνότητα και η εμπειρία μας αποτελεί εγγύηση για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής!

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Βασική προϋπόθεση μιας επιτυχημένης αγοραπωλησίας, αποτελεί η ασφάλεια του εκάστοτε αγοραστή. 

Το νομικό μας τμήμα παρέχει τις εξής υπηρεσίες :

  • Έλεγχος τίτλων στο οικείο Υποθηκοφυλακείο Κτηματολογικό Γραφείο, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι το ακίνητο είναι ελεύθερο από βάρη (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις, διεκδικήσεις κτλ) και ότι οι τίτλοι του είναι σε πλήρη νομική τάξη.
  • Νομικές συμβουλές σχετικά με την φορολογία των ακινήτων και την απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης για αγορά πρώτης κατοικίας.
  • Έλεγχος των δικαιολογητικών που προσκομίζει ο πωλητής στον Συμβολαιογράφο.
  • Δεύτερος νομικός έλεγχος στο οικείο Υποθηκοφυλακείο Κτηματολογικό Γραφείο την ημέρα υπογραφής του οριστικού συμβολαίου, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι η εικόνα του ακινήτου παραμένει η ίδια.
  • Παράσταση δικηγόρου την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου και έλεγχος του οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας.
  • Νομική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της αγοραπωλησίας.

*Το Νομικό μας τμήμα συνεργάζεται με έμπειρους και έμπιστους συμβολαιογράφους, οι οποίοι αναλαμβάνουν να συντάξουν με ασφάλεια και ταχύτητα τα συμβόλαια των Πελατών της εταιρείας μας.

Σχέδιο χωρίς τίτλο (65)-min
Σχέδιο χωρίς τίτλο (66)-min

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

Ο νόμος απαιτεί την συλλογή μίας σειράς δικαιολογητικών από την πλευρά του ιδιοκτήτη για την σύνταξη του συμβολαίου αγοραπωλησίας.

Το νομικό μας τμήμα αναλαμβάνει την νομική υποστήριξη του εκάστοτε ιδιοκτήτη και την καθοδήγηση του σε όλα τα στάδια της αγοραπωλησίας.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

Την συλλογή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και την προετοιμασία πλήρους φακέλου για τη σύνταξη του οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας.

Την νομική υποστήριξη του σε όλα τα στάδια της αγοραπωλησίας.

Την παράσταση δικηγόρου την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου και τον έλεγχο του οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας.

*Το Νομικό μας τμήμα συνεργάζεται με έμπειρους και έμπιστους συμβολαιογράφους, οι οποίοι αναλαμβάνουν να συντάξουν με ασφάλεια και ταχύτητα τα συμβόλαια των Πελατών της εταιρείας μας.

Eπικοινωνία

Συγκρίνετε τις καταχωρήσεις