Τα αποτελέσματα αναζήτησης

Έκδοση Βεβαίωσης Περί μη Αυθαιρεσιών

Σε συνεργασία με Πολιτικούς Μηχανικούς και Αρχιτέκτονες αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την έκδοση βεβαίωσης μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών.

Η Βεβαίωση Μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών είναι σύμφωνα με το νόμο Ν.4178/2013, υποχρεωτικό δικαιολογητικό για κάθε μεταβίβαση και αγοραπωλησία ακινήτου, ακόμα κι αν πρόκειται για αδόμητο οικόπεδο.

H Dream Investment αναλαμβάνει για σας όλες τις διαδικασίες, καθώς και τη σύνταξη και συλλογή όλων των απαραίτητων εγγράφων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε μεταβίβασης ή σύστασης εμπράγματος δικαιώματος σε ακίνητο.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες

Eπικοινωνία

Συγκρίνετε τις καταχωρήσεις